Muziek op Schoot

Bij Alta Musica geloven we in de kracht van muziek om de band tussen ouder en kind te versterken. Onze passie ligt in het inspireren en begeleiden van ouders en hun jonge kinderen bij het ontdekken van het spontane plezier dat samengaat met muziek, terwijl we tegelijkertijd de ontwikkeling van het kind stimuleren.

Tijdens onze Muziek op Schoot lessen staat het samen bezig zijn met muziek centraal. Het is een unieke en interactieve ervaring waarbij ouder en kind samen spelen, zingen, bewegen, muziek maken en luisteren. Deze gezamenlijke activiteiten versterken niet alleen de band tussen ouder en kind, maar bevorderen ook de taalvaardigheid, cognitieve, emotionele, motorische en sociale ontwikkeling van het kind.

Onze lessen zijn ontworpen voor (groot)ouders met (klein)kinderen van 6 maanden tot en met 3 jaar oud, ongeacht hun muzikale voorkennis. Het maakt niet uit of je zelf een getalenteerde muzikant bent of dat je denkt dat je "niet kunt zingen". Bij Alta Musica staat plezier en samenzijn voorop, en iedereen is welkom.

Elke Muziek op Schoot les heeft een vaste structuur die al snel herkend zal worden door de kinderen. We beginnen en eindigen met een liedje, waardoor er een gevoel van vertrouwdheid en herkenning ontstaat. Tussen deze liedjes spelen we verschillende muzikale spelletjes en maken we gebruik van diverse muziekinstrumentjes zoals shakers, ritmestokjes en trommels. Daarnaast gebruiken we ook attributen zoals ballen, sjaaltjes en blokken om de zintuigen te stimuleren en de creativiteit te prikkelen. 

Samen zingen, samen spelen, samen groeien.

foto's @clicksbyjolien

foto's @clicksbyjolien

Lessenreeksen

Loes Strijbos
Lesgeefster

Wanneer: woensdag, zaterdag of zondag voormiddag 

Wie: vanaf 6 maanden tot en met 3 jaar (+ 1 ouder/begeleider)

Locatie: Alta Musica - Lodewijk de Konincklaan 369 in Hoogstraten

Prijs:  €90,00 voor een reeks van 5 lessen

M