Algemene Voorwaarden

 1. Inschrijving

Aanmelden voor een cursus gebeurt via het online formulier via de website. 
Inschrijvingen voor de cursus gaan op volgorde van aanmelding op de website. 

 • Muziek op schoot
  • Een groep heeft minimaal 3 en maximaal 6 vaste deelnemers.
 • Muziekkriebels
  • Een groep heeft minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.
 • Pianokriebels en zangkriebels
  • Een groep heeft minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers
 • Privelessen zang of piano
  • Na het invullen van het inschrijvingsformulier op de website wordt u gecontacteerd door docente Loes of Fleur om een geschikt lesmoment te vinden.

Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 1. Lessen

De groepslessen bestaan uit wekelijkse lessen (aantal verschilt). Lesdata en –tijden staan vermeld op de website en ontvangt u na inschrijving via mail. 

 

De privélessen bestaan uit wekelijkse lessen, twee-wekelijkse lessen of lessen op afspraak. Lesdata en -tijden in overleg met docente Loes of Fleur.

 

 1. Betaling

Betaling van groepslessen muziekkriebels, pianokriebels en muziek op schoot gebeurt via online betaling. U wordt na de inschrijving op de website door geleid naar de betalingsopdracht. 

 

Betaling van groepslessen zangkriebels gebeurt in overleg met docente Fleur. Dit kan cash of via overschrijving.

 

Betaling van privélessen zang gebeurt in overleg met docente Fleur. Dit kan cash of via overschrijving.

 

Betaling van privélessen piano gebeurt in overleg met docente Loes. Dit kan cash of via overschrijving

 

 1. Afwezigheid en inhalen van lessen

Afwezigheid van de docent: wanneer een les uitvalt door afwezigheid van de docent wordt u zo snel mogelijk gei¨nformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
Bij uitval van een enkele les zal deze worden ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn, dan vervalt de les en wordt restitutie verleend over de niet gegeven les(sen).

 

Afwezigheid van de cursist: indien u niet aanwezig kan zijn, meld dit dan zo snel mogelijk bij de docent. 

 • Groepslessen kunnen niet ingehaald worden of verplaatst. Een cursist die om welke reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld.
 • Privélessen kunnen in overleg met de docente verplaatst worden. Een cursist die om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld. 

 

 1. Beëindiging van een cursus

De inschrijving van groepslessen kan kosteloos uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus geannuleerd worden door te mailen naar loes@altamusica.be
Zonder annulering blijft betaling van het inschrijvingsgeld verplicht (er is immers een plek gereserveerd voor de cursist).
Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.
Uitschrijving gebeurt automatisch bij de bee¨indiging van de gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven.

 

 1. Aansprakelijkheid

Cursisten dienen zorg te dragen voor de lesruimte en lesmaterialen.
De verzorger van de cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind. Alta Musica is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. 

 

 

M